SZANSA – film zrealizowany dla Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji