Film zrealizowany na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi